ABDURRAHMAN USTA   KOSGEB  BOLU İL MÜDÜRÜ

KOBİ DOSTU

ABDURRAHMAN USTA KOSGEB BOLU İL MÜDÜRÜ

YENİ İŞ YERİ AÇANA KOSGEB DESTEĞİ

YENİ İŞ YERİ AÇANA KOSGEB DESTEĞİ
23 Eylül 2020

Ticari bir faaliyette bulunmak isteyen ve kar amacı güden girişimciler özellikle faaliyetlerine başlama  aşamasında bir takım sorunlarla karşılaşmaktadır. Bunlar arasında; Rekabet, Bilgi ve tecrübe eksikliği, yasal zorunluluklar ve sermaye ihtiyacını en çok karşılaşılan sorunlar arasında saymak mümkündür. Bunlar arasında sermaye ihtiyacı dışında kalan sorunları girişimcinin yatırım öncesi yapacağı araştırma ve fizibilite çalışmaları ile aşabilmesi mümkündür. Fakat özellikle girişimcinin faaliyete başlama aşamasında ihtiyacı olan yatırım sermayesine ulaşması önündeki en büyük sorun olarak görülmektedir. Ülkemizde girişimcilerin öncelikli finansman kaynaklarını kendi birikimleri ile eş, dost ve akrabalardan aldıkları borçlar ve bankalardan kullandıkları krediler oluşturmaktadır. Oysa finansman kaynakları arasında son yıllarda ülkemizde de sayıları çoğalan girişim sermayesi yatırım ortaklıkları, melek yatırımcılar ve devlet destekleri gibi çeşitli alternatifler girişimcilerin hizmetine sunulmaktadır. Özellikler KOSGEB’in son yıllarda vermiş olduğu girişimcilik destekleri ile bir çok girişimci hayallerine kavuşmuş ve kendi işinin sahibi olmuştur. KOSGEB,  2010 yılından bu yana vermiş olduğu girişimcilik destekleri ile girişimcinin finansal desteğe en çok ihtiyacı olduğu başlangıç yatırımı döneminde ve kuluçka dönemi diye tabir edilen ve işletmenin kurulduktan sonraki 2 yılını kapsayan dönemde verdiği destekler ile girişimcinin yanında olmuş ve girişimcinin riskini paylaşmıştır. Ayrıca KOSGEB girişimcilik desteğinden faydalanmak isteyen girişimci adaylarına desteğin kullanılmasından önce bazen kendi bünyesinde bazen de diğer kurum, kuruluş ve STK lar ile işbirliği yaparak  girişimcilik eğitimi vermiştir. Girişimcilik desteğinden faydalanmak için bu eğitimi tamamla şartı ilk bakışta mevzuatsal bir zorunluluk olarak görünse de eğitimlerin içeriği değerlendirildiğinde KOSGEB girişimcilere yalnızca finansal bir destek vermekle kalmayıp bir işletmenin kurulması, ayakta kalması için girişimcinin öğrenmesi gereken; Finansal yönetim, Üretim Yönetimim ve Pazarlama Yönetimi gibi temel bilgileri de bu eğitimlerle girişimcilere vermiştir. KOSGEB’in 2010 yılında uygulamaya koyduğu Yeni Girişimcilik Destek programı ile kendi işini kurmak isteyen girişimcilere 50 bin TL si hibe 100 bin TL si faizsiz geri ödemeli olmak üzere üst limiti 150 bin TL ye kadar destek sağlanmakta idi. Bu destek programında imalat sanayi, hizmet ve ticaret sektörleri arasında ayrım göz etmeksizin bütün sektörler için destek üst limiti ve destek kalemleri aynı idi. Fakat 2018 yılında yapılan mevzuat değişikliği ve bu yapılan mevzuat değişikliğinin 2019 yılında uygulanmaya başlanması ile sektörlere göre destek üst limiti ve destek kalemleri farklılık gösteren Girişimciliği Geliştirme Destek Programı uygulamaya konmuştur. Girişimciliği geliştirme destek programı ile hizmet, ticaret ve imalat sanayi sektörlerine yönelik ayrı uygulamalar getirilmiştir. Hizmet ya da ticaret sektörlerinde bir girişimde bulunmak isteyen girişimciye Geleneksel Girişimcilik Desteği kapsamında 60 bin TL ye kadar hibe desteği sağlanmakta iken, imalat sanayi sektöründe bir girişimde bulunmak isteyen girişimciye yapacağı teknoloji seviyesine göre İleri Girişimcilik Desteği kapsamında 365 bin TL ye kadar destek sağlamaktadır. İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren ve ileri girişimcilik desteğinden faydalanmak isteyen girişimci; Düşük orta-düşük teknoloji düzeyinde faaliyet gösterecek ise 100 bin TL, Orta ileri teknoloji düzeyinde faaliyet gösterecek ise 200 bin TL, İleri teknoloji düzeyinde faaliyet gösterecek ise 300 bin TL ye kadar Makine teçhizat ve yazılım desteğinden faydalanabilmektedir. İleri girişimcilik destek programından faydalanacak girişimciler için destek oranı %75 olarak uygulanmaktadır. Destekleme kararı verilen makine, teçhizat ve yazılımın; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış ve fatura tarihi itibariyle güncel yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, destek oranına %15 ilave edilerek destek oranı %90 olarak uygulanmaktadır. Yani desteklenmesine karar verilen makine teçhizat veya yazılımın yerli malı belgesine sahip olması durumunda, yukarıda belirtilen üst limitleri geçmemek koşulu ile (KDV hariç bedelin) %90 ınını KOSGEB geri ödemesiz destek olarak girişimciye sağlamaktadır. KOSGEB’in girişimciler için uygulamaya koyduğu ve şu an yürürlükte olan Girişimciliği Geliştirme Desteğinden faydalanmak isteyen girişimcilerin taşıması gereken şartlara da kısaca değinelim;

  • Başvuruda bulunacak işletmenin Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek kişi veya sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olması gereklidir.
  • İşletmenin program başvuru tarihi itibari ile son bir yıl içinde kurulmuş olması ve girişimcinin daha önce bu programdan faydalanmamış olması şartı aranır.
  • Girişimcinin program başvurusunda bulunduğu işletmedeki kurucu ortak payı en az %50 olmalıdır. Program süresinde girişimcinin ortaklık payı %50’nin altına düşemez.
  • Girişimcinin, işletmesinin kuruluş tarihinden üç yıl öncesinden programa başvurduğu tarihe kadar, başvuruda bulunduğu işletme dışında; gerçek kişi statüsünde bir firmasının olmaması,  tüzel kişi statüsünde kurulmuş herhangi bir firmada %30 ve üzeri ortaklığının bulunmaması gereklidir.

Yukarıda bahsedilen şartların yanında destekten faydalanmanın en önemli ve birincil şartı ise girişimci, işletmesini kurmadan önce eğer Geleneksel Girişimci Programından faydalanacak ise Girişimciliği Geliştirme Destek Programı kapsamında verilen Geleneksel Girişimci Eğitimini,   İleri Girişimci Programından faydalanacak ise  Girişimciliği Geliştirme Destek Programı kapsamında verilen Geleneksel Girişimci Eğitimini ve İleri Girişimci Eğitimini tamamlamış olması gerekmektedir

 

Yorum yazın

İsim (Gerekli)
Yorumunuz (Gerekli)

Sayfada yer alan yorumlar kişiye ait görüşlerdir. Yapılan yorumlardan sitemiz hiçbir şekilde sorumlu değildir.

ABDURRAHMAN USTA KOSGEB BOLU İL MÜDÜRÜ yazıları

Yazarlar

Son yorumlar

Bu hafta en çok okunanlar

2021 © İnterbolu TV
© 2020 Tüm hakkı interbolutv.com sitesine aittir. İçerik ve görseller "Telif Hakları Kanunu" ile korunmaktadır. Köşe yazılarından yazarlar sorumludur. İçerik, resim ve medya kaynak göstermeden kullanılamaz. interbolutv.com sitesi Anadolu Ajansı abonesidir.